• Bildgalleri »

Bilder från området och föreningens aktiviteter

 

• Medlemsforum »

Forum för utbyte av information och ideer mellan föreningens medlemmar

 

        Johannelunds koloniträdgårdsförening

 

 

Områdets historia

 

Området tillhörde på 1700-talet Ulvsunda säteri och i slutet på århundradet fick grosshandlare och skeppsredare Abraham Keyser arrendera området som då hette Herrängen. Arrendet omfattade egendomarna Traneberg, Svartvik och Johannelund och sträckte sig till SALK hallen i Alvik.

 

Han lät bygga en lantgård och döpte den efter sin fru Johanna, den var klar 1798. De hade många barn och det var främst för att skaffa mat till familjen som han avsåg att driva lantbruk men också för att familjen skulle ha en plats att vistas på sommartid. 1810 köpte han egendomen som då avstyckades från Ulvsunda.

 

Gården såldes 1831 till hovskräddarmästare Carl Johan Kaeding, han gjorde förändringar på byggnaderna och uppförde Italienska villan eller paviljongen som den också kallas.

 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen köpte gården 1863 och missionsskolan flyttade in. År 1867 uppfördes kyrksalen och Italienska villan inrättades till ett museum som visade föremålen som eleverna hemförde från sin missionsverksamhet.

 

1910 såldes egendomen till Stockholms stad som arrenderade ut den till missionsskolan och del av marken till Sara-bolagen som odlade grönsaker till sina restauranger. Arrendet blev uppsagt 1960.

 

Byggnaderna uppläts till bostäder för "mindre bemedlade". Både byggnader och trädgård började förfalla. Stadsmuseet lyckades så småningom få byggnaderna K-märkta och kolonisterna tog hand om trädgården.

 

Områdets historia »

 

Från igenvuxen äng till blomstrande koloniträdgård »

 

Mer om Johannelunds historia »

 

Minnebergs historia »

 

Gamla ekar »